Tansiyon Holter
Tansiyon Holter kan basıncı tetkiki, kan basıncının 24 saat kaydedilmesi işleminin
adıdır.
Tansiyon Holter tetkiki hangi hastalıkların tanısında yardımcı olur?
Yüksek tansiyon (hipertansiyon) tanısının kesinleştirilmesinde,
Beyaz önlük tansyonu şüphesi varlığında,
Hipertansiyon tedavisi alanlarda tedavinin etkisini ve başarısını
değerlendirmek için,
Gece / uyku saatlerinde yüksek tansiyon şüphesi olanlarda,
Tedaviye rağmen, hastanede veya muayenehanede ölçülen kan basıncının
yüksek olması halinde

Bu sayfadan içerik kopyalanamaz