Cildiye
Cildiye
1983-
1990
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İng.)
1991-
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
1995
Dermatoloji Kliniği, Asistanlık
1995-
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
1999
Dermatoloji Kliniği, Uzmanlık
1999-
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
2004
Dermatoloji Anabilim Dalı, Yardımçı Doçentlik
2004-
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
2010
Dermatoloji Anabilim Dalı, Doçentlik
2011-
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi,
2016
Dermatoloji Anabilim Dalı, Profesörlük
1991-
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma
1995
Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Uzmanlık Eğitimi
Heinrich–Heine Üniversitesi, Ferdinand-Sauerbruch
Elberfeld Kliniği Wuppertal Almanya, Dermatolojik Cerrahi Eğitimi.
1997
Hekimimizin ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış
50’si yurt dışı olmak üzere toplam 150’nin üzerinde akademik yayını
bulunmaktadır.