Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
1948 yılında Karaman da doğdu. 1974 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden tabip teğmen
olarak mezun oldu. Silahlı kuvvetlerin çeşitli birliklerinde pratisyen hekimlik yaptı. 1980 yılında
Gülhane Askeri Tıp Akademisinde Kulak Burun Boğaz kliniğinde ihtisas yaptıktan sonra KBB Uzmanı
olarak çeşitli hastanelerde görev aldı. En son Ankara Mevki Hastanesi Baştabipliğinden 2001 yılında
emekli oldu. Halen Deva Tıp Merkezinde Kulak Burun Boğaz Uzmanı olarak görev yapmaktadır