Telefon Numaramız

(0312) 326 65 65

Adresimiz

Etlik Ayvalı Cd. 113,Keçiören/Ankara

Ekokardiyografi (EKO – Kalp Ultrasonu)

Ekokardiyografi ses ötesi dalgaları kullanarak (ultrasound, ultrason) kalbin ve kalp içindeakım halindeki kanın görüntülenmesi ve incelenmesi yöntemidir. Ekokardiyografiye kısacaeko veya kalp ultrasonu da denebilir.

Ekokardiografi hangi durumlarda faydalıdır?

Günümüzde ekokardiyografi kalpteki yapısal ve işlevsel bozuklukları ortaya çıkarmaya yönelikinceleme yöntemleri arasında hastaya zarar ve ağrı vermeyen başlıca uygulamadır.Kalbin kasılma sırasında bir defada attığı kan miktarı ve yüzdesi (İnsan kalbi kanla dolduktansonra, kasılma ile içindeki kanın belli bir yüzdesini atar. Her kalp atışında kalbin damarlaraattığı kan yüzdesine “ejeksiyon fraksiyonu” denir. Normali 55-70 civarındadır. Yani kalp birdefada kendine gelen kanın yüzde 55-70’ini fırlatabilmektedir.Özellikle kalp boşluklarının birbirinden ve büyük damarlardan ayıran kalp kapakçıklarının yapıve işlevlerinin değerlendirilmesinde yararlıdır. Bu yön¬temle kalp kapakçıklarındaki doğumsalve edinsel (temelde kalp romatizmasına bağlı) yapı kusurları, iltihaplanmalar (endokardit),Kalp dış zarı hastalıkları (perikardit, perikart tümörleri),Kalp boşluklarının çapları ve büyüklüklerinin saptanmasındaKalp duvarlarının hareketleri, hareket bozukluğu olup olmadığının (kalp damarhastalıklarında ilgili damarın kanlandırdığı yerlerde duvar hareket bozuklukları oluşabilir)araştırılmasındaKalp damar hastalığına bağlı kalpte kasılmada sorun olup olmadığı,Kalp boşluklarında basınç değişiklikleri değerlendirilebilir.Kalp içi boşluklarda pıhtı (trombüs) araştırılması,Ayrıca kalp romatizması, kapak hastalıkları, kalp yetersizliği, kalp krizi, doğumsal kalphastalıkları gibi birçok konuda eko ile değerli bilgiler alınır.