Ekokardiyografi (EKO – Kalp Ultrasonu) 

Ekokardiyografi ses ötesi dalgaları kullanarak (ultrasound, ultrason) kalbin ve kalp içinde
akım halindeki kanın görüntülenmesi ve incelenmesi yöntemidir. Ekokardiyografiye kısaca
eko veya kalp ultrasonu da denebilir.

Ekokardiografi hangi durumlarda faydalıdır?

Günümüzde ekokardiyografi kalpteki yapısal ve işlevsel bozuklukları ortaya çıkarmaya yönelik
inceleme yöntemleri arasında hastaya zarar ve ağrı vermeyen başlıca uygulamadır.
Kalbin kasılma sırasında bir defada attığı kan miktarı ve yüzdesi (İnsan kalbi kanla dolduktan
sonra, kasılma ile içindeki kanın belli bir yüzdesini atar. Her kalp atışında kalbin damarlara
attığı kan yüzdesine “ejeksiyon fraksiyonu” denir. Normali 55-70 civarındadır. Yani kalp bir
defada kendine gelen kanın yüzde 55-70’ini fırlatabilmektedir.
Özellikle kalp boşluklarının birbirinden ve büyük damarlardan ayıran kalp kapakçıklarının yapı
ve işlevlerinin değerlendirilmesinde yararlıdır. Bu yön¬temle kalp kapakçıklarındaki doğumsal
ve edinsel (temelde kalp romatizmasına bağlı) yapı kusurları, iltihaplanmalar (endokardit),
Kalp dış zarı hastalıkları (perikardit, perikart tümörleri),
Kalp boşluklarının çapları ve büyüklüklerinin saptanmasında
Kalp duvarlarının hareketleri, hareket bozukluğu olup olmadığının (kalp damar
hastalıklarında ilgili damarın kanlandırdığı yerlerde duvar hareket bozuklukları oluşabilir)
araştırılmasında
Kalp damar hastalığına bağlı kalpte kasılmada sorun olup olmadığı,
Kalp boşluklarında basınç değişiklikleri değerlendirilebilir.
Kalp içi boşluklarda pıhtı (trombüs) araştırılması,
Ayrıca kalp romatizması, kapak hastalıkları, kalp yetersizliği, kalp krizi, doğumsal kalp
hastalıkları gibi birçok konuda eko ile değerli bilgiler alınır. 
Bu sayfadan içerik kopyalanamaz