Telefon Numaramız

(0312) 326 65 65

Adresimiz

Etlik Ayvalı Cd. 113,Keçiören/Ankara

Uzm. Dr. Ümit ATEŞKAN

Kişisel Bilgiler :

Doğum Tarihi : 06.05.1964

Doğum Yeri : Ankara

Medeni Hali : Evli, iki çocuk

Yabancı Dil :  İngilizce  İyi derecede

Eğitim:

Kuleli Askeri Lisesi

Gülhane Tıp Fakültesi

Gülhane Tıp Fakültesi (stajyer tabiplik)

Gülhane Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD (uzmanlık eğitimi)

Gülhane Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı (yan dal eğitimi)

Emory University, Wesley Woods Geriatric Center, Atlanta GA/ ABD

Special Fellowship Program (Prof. Dr. Joseph G. Ouslander)

Special Fellowship Program (European Academy for Medicine of                       

Aging, Sion / İsviçre)

Bulunduğu Görevler:

Alay Baştabipliği / Lüleburgaz

Isparta Asker Hastanesi (iç hastalıkları uzmanı)

Gülhane Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı (Yardımcı Doçent)

Diyarbakır As. Hastanesi (iç hastalıkları ve geriatri uzmanı)

Özel Keçiören Hastanesi Ankara (iç hastalıkları ve geriatri uzmanı)

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Geriatri uzmanı)

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü (Araştırmacı)

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Gnl Md’lüğü (Yaşlı Sağlığı Koordinatörlüğü)

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Gnl Md’lüğü (Sağlık Turizmi Daire Bşk)

Tezler:

Tıpta Uzmanlık Tezi (Başlığı ve Tez Danışmanları)

“Tavşanlarda, Safra Kesesine Uygulanan Metil Tert Butil Etere (MTBE) Biliyer ve  Gastrointestinal Sistemin Akut Doku Yanıtları”, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fikri Kocabalkan, 1995.

Tıpta Uzmanlık (Yandal) Tezi (Başlığı ve Tez Danışmanları)

“Yaşlı Türk Popülasyonunda Üriner İnkontinans: Görülme Sıklığı, Muhtemel Klinik Tipleri ve Birey Açısından Öneminin Değerlendirilmesi”, Tez Danışmanı:  Prof. Dr. Mustafa Kutlu, 1999.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Ş.Topaç, “GATA Eğitim Hastanesi’nde Rutin İncelemeye Tabi Tutulan Yaşlı Bireylerde Ev Kaza Sıklığı, Kaza Özellikleri ile Nedenleri ve Bunun Yaşadıkları Konut Özellikleri ile İlişkisi”, Tez Danışmanı: Ü. Ateşkan, GATA, 2000.

Projelerde Yaptığı Görevler  :

 1. Yaşlı Bakım Elemanı Yetiştirme Projesi. MESEV – Türk Alman Sağlık Vakfı. Formatör Öğretmen Yetiştirme Proje Koordinatörü 1999
 1. TUK-MOS (Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi) Geriatri Komisyonu üyeliği, 2011
 1. Çok Sektörlü Sağlığı Geliştirme Programı, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Yaşlı Bakım Hizmetleri Komisyon Üyeliği, 2013

Ödüller  :

 1. R. Mas, A. Baysan, İ.Şimşek, M. Yaşar, M. Özyurt, B. Cömert, Ü. Ateşkan, T. Ünal, F. Kocabalkan, “Effectiveness of Early Versus Late Antibiotic Prophylaxis on the Prevention of Secondary Pancreatic Infection in Rats”, Türk Gastroenteroloji Derneği Poster Ödülü, Antalya, 2000.
 2. A. Özdemir, MR. Mas, S. Şahin, U. Sağlamkaya, Ü. Ateşkan, “Detection of Helicobacter Pylori Colonization in Dental Plaques and Tongue Scrapings of Patients with Chronic Gastritis”, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bilimsel Çalışmaları Değerlendirme Kurulu tarafından “üçüncülük” ödülü, 2001.

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 1. European Academy for Medicine of Aging (EAMA)
 2. Türk Geriatri Vakfı
 3. Geriatri ve Gerontoloji Derneği

Yayınları :

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler  :

A1. Işık AT, Bozoğlu E, Yay A, Soysal P, Ateskan Ü. Which colinesterase inhibitor is the safest for the heart in elderly patients with Alzheimer’s disease? Am J Alzheimers Dis Other Demen 27 (3): 171-4 (2012)

A2. Doruk H, Mas MR, Ateskan U, Isık AT, Sağlam M, Kutlu M. The relationship between age and carotid intima-media thickness, hemoglobin A1c in nondiabetic, healthy geriatric population. Arch Gerontol Geriatr 41(2), 113-9 (2005)

A3. Cinar E, Ateskan U, Baysan A, Mas MR, Comert B, Yasar M, Ozyurt M, Yener N, Mas N, Ozkomur E, Altınatmaz K. “Is late antibiotic prophylaxis on the prevention of secondary pancreatic infection effective?” Pancreatology, 3(5), 383-8 (2003)

A4. Ateskan U, Mas MR, Yasar M, Deveci S, Babaoglu E, Comert B, Mas NM, Doruk H, Tascı I, Ozkomur E, Kocar IH, “Deferoxamine and Meropenem Combination Therapy in Experimental Acute Pancreatitis”, Pancreas, 27, 247-52 (2003).

A5. Doruk H, Kaptan K, Saglam M, Ateskan U, Beyan C, Nevruz O, Mas MR, Kutlu M, Kocar IH, “The Relationship Between Carotid Atherosclerosis and Platelet Aggregation in Elderly”, Arch Gerontol Geriatr, 37, 235-39 (2003).

A6. Akyol S, Mas MR, Comert B, Ateskan U, Yasar M, Aydogan H, Deveci S, Akay C, Mas NN, Yener N, Kocar İ.H,  “The Effect of Antibiotic and Probiotic Combination Therapy on Secondary Pancreatic Infections and Oxidative Stress Parameters in Experimental Acute Necrotizing Pancretitis”, Pancreas, 26, 363-7 (2003).

A7. Mas MR, Ateskan U, Doruk H, Kocabalkan F, Comert B, Mas N, Ahmed H, “Comparison of Effects of Cholecystokinin and Erythromycin on Bile Chemistry and           Gallstone Formation in Aged Guinea Pigs”, Indian J Gastroenterol, 21, 4-6 (2002).

A8. Ozdemir A, Mas MR, Şahin S, Saglamkaya U, Ateskan U, “Detection of Helicobacter Pylori Colonization in Dental Plaques and Tongue Scrapings of Patients with Chronic Gastritis”, Quintessence Int, 32, 131-4 (2001).

A8a. Ozdemir A, Mas MR, Şahin S, Saglamkaya U, Ateskan U, “Helicobacter pylori”, The Quintessence 20, 181-184 “Quintessence International” dergisinin Japonya’da basılmış yayınımının örneği (2001).

A8b. Ozdemir A, Mas MR, Şahin S, Saglamkaya U, Ateskan U, “Deteccion de la Colonizacion por Helicobacter Pylori en la Placa Dental y Frtis Linguales de Pacientes con Gastritis Cronica”, The Quintessence, 15, 243-246  “Quintessence International” dergisinin İspanya’da basılmış yayınımının örneği (2002).

A9. Mas MR, Simsek I, Can C, Ateskan U, Erdem H, Kocabalkan F, “Fulminant Hepatic Failure as The Initial Manifestation of Primary Hepatocellular Carcinoma”, Eur J Gastroenterol Hepatol,  12, 1-4 (2000).

A10. Mas MR, Comert B, Saglamkaya U, Yamanel L, Ateskan U, Kocabalkan F,  “CA- 125; for Diagnosis and Follow-up of Patients with Tuberculous Peritonitis”, Dig Liver Dis, 32, 595-7 (2000).

A11. Mas MR, Saglamkaya U, Kubar A, Colakoglu M, Ateskan U, Erdem H, Nalbant S, Eyileten T, Comert B, Unal T, Kocabalkan F, “Hepatitis G Virus Infection Among Patients Undergoing Hemodialysis”, Nephron, 80, 247-248 (1998).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler :

B1. MR. Mas, A. Baysan, B. Comert, I. Simsek, M. Yasar, M. Ozyurt, U. Ateskan, T. Unal, F. Kocabalkan, “Effectiveness of Early Versus Late Ciprofloxacin or Meropenem Prophylaxis on the Prevention of Secondary Pancreatic Infection in Rats”, 9th United European Gastroenterology Week, Gut  49, 1726, 2001.

B2. MR. Mas, M. Yazıcı, B. Comert, A. Kubar, E. Cınar, U. Ateskan, F. Kocabalkan, “Transfusion Transmitted Virus Prevalences in Subjects with High Risk of Sexually Transmitted Infection”, 9th United European Gastroenterology Week, Gut  49, 1772, 2001.

B3. MR. Mas, U. Saglamkaya, B. Comert, I. Simsek, L. Yamanel, U. Ateskan, H. Erdem, T. Unal, F. Kocabalkan, “The Effect of Interferon Treatment on Leptin, TNF-alfa and IL-4 levels in Patients with Chronic Hepatitis C”, 8th United European Gastroenterology Week  Gut 47, 591, 2000.

B4. MR. Mas, U. Ateskan, H. Ozotuk, H. Erdem, U. Saglamkaya, B. Comert, G. Erdem, T. Unal, F.  Kocabalkan, “Short Term Ursodeoxycholic Acid Therapy and the In Vitro Contraction of Gallbladder Muscle Strips of the Patients with Cholesterol Gallstones”, Hepatology, Munich, 32  2000.

B5. MR. Mas, L. Yamanel, U. Saglamkaya, B. Comert, U. Ateskan, G. Uckaya, F. Kocabalkan, “CA-125; a New Marker for Diagnosis and Follow-up of Patients with Tuberculous Peritonitis”, 7th United European Gastroenterology Week, Roma, An International Journal of Gastroenterology and Hepatology. 31: (GUT Supplement) 1411, 1999.

B6. MR. Mas, L.Yamanel, U. Saglamkaya, B. Comert, U. Ateskan, G. Uckaya, F. Kocabalkan, “High Dose Alpha-interferon plus Lamivudine Therapy for Chronic Hepatitis B Infection”,   7th United European Gastroenterology Week, Roma, An International Journal of Gastroenterology and Hepatology. 31 (GUT Supplement) 37.04, 1999

B7. MR. Mas, U. Saglamkaya, U. Ateskan, H. Erdem, S.Nalbant, M. Colakoglu, T. Eyileten, I. Simsek, F. Kocabalkan, “Prevalence of Hepatitis G Virus in Patients with Non-A-E Hepatitis ”,  6th United European Gastroenterology Week 41, (GUT Supplement) 223, 1997

B8. MR. Mas, U. Saglamkaya, A. Kubar, M. Colakoglu, U. Ateskan, S. Nalbant, H. Erdem, T. Eyileten, F. Kocabalkan, M. Kutlu, “Hepatitis G Virus Infection Among Patients Undergoing Hemodialysis”, 6th United European Gastroenterology Week 41, (GUT Supplement) 221, 1997

B9. MR. Mas, U. Ateskan, U. Saglamkaya, H. Erdem T. Eyileten, A. Ozdemir, F. Kocabalkan, “Colonization of Helicobacter Pylori in Dental Plaques and Tongue Scrapings in Patients with Chronic Gastritis”, Uluslararası Gastroenteroloji Kongresi,1997.  

B10. S. Nalbant, MR. Mas, H. Ozotuk, U. Ateskan, H. Erdem, M. Kutlu, “Effect of Ursodeoxycholic acid (UDCA) Therapy in Chronic Hepatitis”, Gut and the Liver, 62, 1997.

B11. MR. Mas, S. Nalbant, M. Kutlu, U. Ateskan, “Effect of Octreotide at the Complications of Diabetes Mellitus (Diabetic Rats)”, 9th Balkan Congress of Endocrinology, 83, 1997.

B12. S. Nalbant, MR. Mas, O. Yıldız, A. Kubar, U. Ateskan, C. Ozdemir, “Octreotide, a Somatostatin Analogue: Can Inhibit the Myointimal Hyperplasia in Diabetic Wistar Rats”, 9th Balkan Congress of Endocrinology,18, 1997.

B13. T. Dogru, L. Yamanel, MR. Mas, CN. Ercin, İH. Serin, U. Ateskan, H. Erdem, M. Kutlu, F. Kocabalkan, “Vücut Kitle İndeksi ve Meme Kanseri”, 2. Uluslarası Obezite Sempozyumu, 15, 1997.

B14. MR. Mas, U. Ateskan, Y. Baykal, M. Kutlu, S. Nalbant, H. Erdem, F. Kocabalkan. “Obesite Tedavisinde Fluoksetin”, I. Uluslararası Obesite Sempozyumu, 41, 1996.

B15. S. Nalbant, U. Ateskan, MR. Mas, Y. Baykal, A. Dinc, S. Pay, “Clinical Usage of Serum Complement”, 8th Mediterranean Congress of Rheumatology, PIII-150, 1996.

B16. MR. Mas, U. Ateskan, S. Nalbant, H. Ozotuk, H. Erdem, F. Kocabalkan, “Effect of Age, Cholecystokinin and Erythromycin on Gallstone and/or Biliary Sludge Formation in the Guinea Pig”, 5th United European Gastroenterology Week, 39, (GUT supplement) 729, 1996.

B17. MR. Mas, S. Nalbant, U. Ateskan, H. Ozotuk, F. Kocabalkan, “Serum Complement and Immunglobulin Levels in Chronic Liver Disease”, New Trends in Hepatology, St Petersburg, 53, 1996.

B18. U. Ateskan, MR. Mas, S. Nalbant, K. Saglam, M. Turan, T.Unal, F. Kocabalkan, “Effect of Oral Cholestyramine on Motility in Gallstone Patients”, 4th United European Gastroenterology Week, Berlin, Endoscopy, 27, 95, 1995.

B19. K. Saglam, MR. Mas, U. Ateskan, H. Erdem, Y. Baykal, C. Top, M. Kutlu, F. Kocabalkan, “Precipitating Factors of Diabetic Ketoacidosis”, 8th Balkan Congress of Endocrinology, 405145, 1995.

B20. MR. Mas, U. Ateskan, A. Dinc, K. Saglam, T. Unal, S. Nalbant, C. Top, F. Kocabalkan, “Pancreatic Ultrasonographic Measurement in Non-insulin Dependent Diabetes Mellitus (NIDDM) Patients”, 4th United European Gastroenterology Week, 37, 2068, 1995.

B21. U. Ateskan, MR. Mas, A. Dinc, K. Saglam, S. Erikci, MT. Unal, S. Nalbant, Y. Baykal, F. Kocabalkan, “Effects of Erythromycin on Gall Bladder Function in Diabetic Patients with Autonomic Neuropathy”, 3th United European Gastroenterology Week,  Oslo-Norway, 1686, 1994.

B22. MR. Mas, U. Ateskan, A. Dinc, S. Erikci, K. Saglam, MT. Unal, AK. Gurbuz,                F. Kocabalkan, “The Evaluation of Gall Bladder Motility Before and After                 Extracorporeal Shock-Wave Lithotripsy (ESWL)”, 3th United European Gastroenterology Week, Oslo-Norway,  1685, 1994.

B23. MR. Mas, A. Dinc, U. Ateskan, Z. Beyhan, K. Saglam, Y. Baykal, S. Erikci, AK. Gurbuz, F. Kocabalkan, “Effect of Oral Erythromycin on Gall Bladder Motility in Subjects with Gallstones”, 3th United European Gastroenterology Week, Oslo-Norway,  1684, 1994.

B24. MR. Mas, A. Dinc, U. Ateskan, Z. Beyhan, K. Saglam, Y. Baykal, S. Erikci, AK. Gurbuz, F. Kocabalkan, “Ultrosonographic Abnormalities of the Pancreas in Insulin Dependent Diabetes Mellitus (IDDM) Patients”, 3th United European Gastroenterology Week,  Oslo-Norway, 1896, 1994.

B25. AK. Gurbuz, MR. Mas, A. Dinc, K. Dagalp, L. Demirturk, U. Ateskan, A. Alper, F. Kocabalkan, “Colloidal Bismuth Subcitrate (CBS) Treatment in Combination with Sodium lodide (Nal) for Helicobacter Pylori (Hp) Eradication”, 3th United European Gastroenterology Week,  Oslo-Norway, 1479, 1994.

B26. MR. Mas, A. Dinc, U. Ateskan, G. Bilgin, C. Gonlüsen, MT. Unal,  F. Kocabalkan, U. Milli, K. Saglam, N. Karaeren, A. Alper, “Investigation of Cholelitholytic and Biologic Effects of Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) in Dogs with Implanted Gallstones. 3th United European Gastroenterology Week, Oslo-Norway, 1323, 1994.

B27. MR. Mas, A. Dinc, U. Ateskan, MT. Unal, F. Kocabalkan, U. Milli, K. Saglam, Y. Baykal, N. Karademir, I. Yavuz, “Acute Tissue Response of Biliary and Gastrointestinal System to Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) Infusion into the Gall Bladders of Rabbits”, 3th United European Gastroenterology Week,  Oslo-Norway, 1322, 1994.

B28. A. Dinc, MR. Mas, Z. Beyhan, U. Ateskan, C. Ozdemir, “Ultrasonographic Measurement of Carotid Atherosclerosis in Diabetic Patients”, 29. International Congress of Military Medicine, 30, 1993.

B29. MT. Unal, U. Ateskan, S. Erikci, MR. Mas, F. Kocabalkan, “Poisoning Incidence in Emergency Practice”, 29. International Congress of Military Medicine, 233, 1993.

B30. Y. Oguz, M.R. Mas, A. Dinc, U. Ateskan, C. Gonlüsen, MT. Unal, F. Kocabalkan, “Kalp Hastalıgı Yönünden Asemptomatik Olan Diabetik Olgularla Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Ekokardiyografik Değerlendirilmesi”, I. Uluslararası Hipoglisemi ve Endokrinoloji Sempozyumu,1993.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler  :

C1. Demirseren DD, Emre S, Ateşkan Ü, Metin A. Geriatri Poliklinik Hastalarında Saptanan Deri Bulgularının Prospektif Analizi. Turk J Geriatr. 13(2), 87-91 (2010)

C2. B. Cangöz, Ü. Ateskan. Implicit memory and Aging: Is implicit memory preserved in case of aging? Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji 11(3), 197-206 (2003)

C3. H. Doruk, Ü. Ateşkan, M. Sağlam, MR. Mas, M. Kutlu, “Nondiyabetik, Sağlıklı Geriatrik Olgularda Yaşla, Karotid Arter İntima-Media Kalınlığı ve Hemoglobin A1c Arasındaki ilişki”, Geriatri, 4, 63-68 (2001).

C4. Ü. Ateşkan, MR. Mas, H. Doruk, M. Kutlu, “Yaşlı Türk Popülasyonunda Üriner İnkontinans: Görülme Sıklığı, Muhtemel Klinik Tipleri ve Birey Açısından Öneminin Değerlendirilmesi”, Geriatri, 3, 45-50 (2000).

C5. MR. Mas, Ü. Ateşkan, A. İfran, S. Nalbant, “Yaşlı Guinea Pig’lerde Kolesistokininin, Safra Kimyası ve Safra Taşı Oluşumu Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması”, Geriatri,  3, 1-5 (2000).

C6. MR. Mas, Ü. Ateşkan, A. Dinç, Ü. Milli, S. Nalbant, N. Karademir, H. Erdem, F. Kocabalkan, “Safra Keselerine Metil-tert-bütil-eter İnfüzyonu Yapılan Tavşanlarda, Biliyer ve Gastrointestinal Sistemin Akut Doku Yanıtı”, Turk J Gastroenterol, 8, 41-44  (1997).

C7. MR. Mas, Ü. Ateşkan, A. Dinç, Ü. Milli, S. Nalbant, H. Erdem, M. Kutlu, K. Dağalp, F. Kocabalkan, “Safra Taşı İmplante Edilmiş Köpeklerde Metil Tert Bütil Eter (MTBE)’nin Kolelitolitik ve Biyolojik Etkilerinin Değerlendirilmesi“, Turk J Gastroenterol, 8, 417-422 (1997).

C8. MR. Mas, Ü. Ateşkan, M. Gök, U. Sağlamkaya, H. Erdem, T. Eyileten, M. Kutlu, F. Kocabalkan, “İnsulinoma (Vaka Takdimi)”, Endoskopi,  8, 69-72 (1997).

C9. MR. Mas, U. Sağlamkaya, Ü. Ateşkan, F. Kocabalkan, “Creutzfeldt- Jakob Hastalıgının Yeni bir Varyantı”,  Tıp Bilimleri Dergisi, 17, 111-114 (1997).

C10. MR. Mas, Ü. Ateşkan, H. Erdem, S. Nalbant, H. Özotuk, M. Şalk, B. Cömert, B. Koç, C. Kinalp, F. Kocabalkan, ”Percutaneous Drainage of a Salmonella Paratyphi-A Splenic Abscess”, Endoskopi, 8, 40-45 (1997).

C11. MR. Mas, S. Nalbant, Y. Baykal, Ü. Ateşkan, A. Dinç, T. Ünal, F. Kocabalkan,  “Hemodiyaliz Hastalarında Anti-hepatit C Virüs Antikorları“, Turk J Gastroenterol, 7, 293-294 (1996).

C12. K. Sağlam, MR. Mas, Ü. Ateşkan, H. Erdem, Y. Baykal, C. Top, M. Kutlu, F. Kocabalkan, ”Diyabetik Ketoasidozu Presipite Eden Faktörler”,  Türk Diabet Cemiyeti Yıllık Yayın Organı, 11, 159-163 (1995-1996).

C13. MR. Mas, Ü. Ateşkan, A. Dinç, H. Erdem, S. Nalbant, Y. Baykal, B. Koç, M. Çolakoğlu, F. Kocabalkan, ”Effects of Oral Cholestyramine on Gallbladder Motility in Gallstone Patients”, Endoskopi, 7, 151-3 (1996).

C14. MR. Mas, Ü. Ateşkan, A. Dinç, H. Erdem, S. Nalbant, Y. Baykal, B. Koç, M. Çolakoğlu, F.Kocabalkan, ”ESWL Öncesi ve Sonrasında Safra Kesesi Molitilesinin Değerlendirilmesi”, Endoskopi, 7, 161-163 (1996).

C15. Ü. Ateşkan, MR. Mas, A. Dinç, S. Nalbant, Y. Baykal, S. Erikçi, T. Ünal, F. Kocabalkan, ”Effects of Erythromycin on Gallbladder Function in Diabetic Patients with Autonomic Neuropathy”,  Endoskopi, 7, 80-82 (1996).

C16. MR. Mas, Ü. Ateşkan, A. Dinç, S. Nalbant, B. Koç, T. Ünal, K. Sağlam, H. Erdem, F. Kocabalkan, “Effect of Erythromycin on Gallbladder Motility in Subjects with Gallstones” Endoskopi, 7, 69-71 (1996).

C17. MR. Mas, A. Dinç, AK. Gürbüz, S. Erikçi, Ü. Ateşkan, K. Sağlam, Y. Baykal, T. Ünal, F. Kocabalkan, “Semptomatik Kolelitiazisli 31 Olgunun ESWL Sonuçları“, Gastroenteroloji, 5, 418-420 (1994).

C18. MR. Mas, A. Dinç, AK. Gürbüz, Ü.Ateşkan, C. Gönlüşen, T.Ünal, S. Erikçi, K. Sağlam, E. Öztürk, F. Kocabalkan, “The Evaluation of Hepatocyte Function after ESWL with Hepatobiliary Scintigraphy“, Gastroenteroloji, 5, 144-146 (1994).

C19. M.R. Mas, Ü. Ateşkan, S. Nalbant, K. Sağlam, A. Dinç, A. Sayal, S. Erikçi, F.Kocabalkan, “Kronik İnflamatuar Artritli Hastalarda Serum Bakır, Çinko ve Selenyum Düzeyleri“, Optimal Tıp Dergisi, 7, 133-137 (1994).

C20. E. Abaylı, F. Bulucu, K. Çağlar, Ü. Ateşkan, Y. Oğuz, “65 Yaş Üzerindeki Hastalarda Major EKG Bozuklukları“, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bülteni, 36, 178-180 (1994).

C21. S. Erikçi, Ü. Ateşkan, F. Bulucu, F. Kocabalkan, D. Kamalı, “Pleuroperikardiyal Effüzyonla Gelen bir Non-hodgkin Lenfoma Vakası“, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bülteni, 36, 236-238 (1994).

C22. MR. Mas, F. Arpacı, C. Beyan, K. Kaptan, A. Dinç, T. Ünal, Ü. Ateskan, N. İmirzalıoğlu, F. Kocabalkan, “Orantılı Boy Kısalığı, Normal Zeka ve Yüz Görünümü, Aort Stenozu, Multiple İskelet Deformasyonları ile Birlikte Şiddetli Osteoporoz: Yeni bir Sendrom mu?“, Pediatri, 2, 152-7 (1993).

 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler  :

D1. H. Doruk, K. Kaptan, M. Sağlam, Ü. Ateşkan, MR. Mas, M. Kutlu, İH. Koçar, “Yaşlılarda Karotid Aterosklerozu ile Trombosit Agregasyonu İlişkisi”, I. Ulusal Geriatri Kongresi 43, 186,  2002.

D2. H. Doruk, Ü. Ateşkan, M. Sağlam, MR. Mas, M. Kutlu, İH. Koçar., “Nondiyabetik, Sağlıklı Geriatrik Olgularda Yaşla Karotid Arter İntima-Media Kalınlığı ve Hemoglobin A1c Arasındaki İlişki”, I. Ulusal Geriatri Kongresi, 21, 170, 2002.

D3. Ü. Ateşkan, MR. Mas, H. Doruk, M. Kutlu, İH. Koçar, “Yaşlı Türk Popülasyonunda Üriner İnkontinans: Görülme Sıklığı, Muhtemel Klinik Tipleri ve Birey Açısından Öneminin Değerlendirilmesi”, I. Ulusal Geriatri Kongresi, 15, 169, 2002.

D4. H. Doruk, Ü. Ateşkan, C. Yıldız, MR. Mas, V. Kırdemir, M. Kutlu, İH. Koçar, “Kalça Kırıklı Yaşlı Hastalarda Geriatrik Değerlendirmenin ve Erken Dönem Yapılan Cerrahi Tedavinin Etkinliği”, I. Ulusal Geriatri Kongresi, 14, 168,  2002.

D5. Ş. Topaç, Ü. Ateşkan, H. Vural, H. Doruk., “GATA Eğitim Hastanesi’nde rutin incelemeye tabi tutulan yaşlı bireylerde ev kaza sıklığı, kaza özellikleri ile nedenleri ve bunun yaşadıkları konut özellikleri ile ilişkisi”, I. Ulusal Geriatri Kongresi, 18, 169, 2002.

D6. İ. Yavuz, M. Yenicesu, K. Çağlar, T. Özgürtaş, Ü. Ateşkan, H. Doruk, M. Urhan, Y. Oğuz, A. Vural, “Yaşlılarda normal ve bozulmuş böbrek fonksiyonlarının tespitinde serum sistatin-C’nin değeri”, I. Ulusal Geriatri Kongresi, 6, 165, 2002.

D7. MR. Mas, Ü. Ateşkan, H. Doruk, B. Cömert, N. Mas, İ. Taşçı, A. Hafez, İH. Koçar, “Kolesistokinin ve Eritromisinin Yaşlı Guinea Piglerde Safra Kompozisyonu ve Safra Taşı oluşumu Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması”, 19. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 13, 5/3, 2002.

D8. MR. Mas, B. Cömert, H. Özotuk, Ü. Ateşkan, İ. Taşçı, N. Mas, R. Jazrawi, İH. Koçar, “Kolesterol Safra Taşlı Geriatrik Hastalarda, UDCA Tedavisinin Safra Kesesi Stripleri Üzerine Etkilerinin İn vitro Değerlendirilmesi”, 19. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 13, 5/4, 2002.

D9. MR. Mas, A. Baysan, İ. Şimşek, M. Yaşar, M. Özyurt, B. Cömert, Ü. Ateşkan, T. Ünal, F. Kocabalkan, “Effectiveness of Early Versus Late Antibiotic Prophylaxis on The Prevention of Secondary Pancreatic Infection in Rats”, 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Turk J Gastroenterology, 11, 292, 2000.

D10. S. Nalbant, MR. Mas, Ü. Ateşkan, MA. Serdar, O. Yıldız, M. Kutlu, Ç. Özdemir, “Somatostatin Analoğu Olan Oktreotid, Diabetik Ratlarda Myointimal Hiperplazyi Engelleyebilir mi?”, 2. Uluslararası Obezite Sempozyumu ve 33. Ulusal Diabet Kongresi 45, 1997.

D11. S. Nalbant, MR. Mas, H. Erdem, B. Koç, Y. Baykal, Ü. Ateşkan, F.Kocabalkan, “Comparison of Octreotide and Omeprazole Treatment of Upper Gastrointestinal Bleedings due to Duodenal Ulcers and Hemorrhage Erosions”,  13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Turk J Gastroenterol 7, 205, B53, 1996.

D12. MR. Mas, Ü. Ateşkan, S. Nalbant, H. Özotuk, H. Erdem, F. Kocabalkan, B. Koç, “Effect of Age, Cholecystokinin and Erythromycin on Gallstone and/or Biliary Sludge Formation in The Guinea Pig”, Turk J  Gastroenterol 7, 66, B17, 1996.

D13. MR. Mas, H. Özotuk, S. Nalbant, Ü. Ateşkan, B. Koç, H. Erdem, F. Kocabalkan, “Effect of Ursodeoxycholic Acid (UDCA) Therapy in Chronic Hepatitis”,. Turk J  Gastroenterol, 7, 304, B77, 1996.

D14. S. Nalbant, MR. Mas, Y. Baykal, Ü. Ateşkan, H. Özotuk, F. Kocabalkan, “The Prevalance of Cholelithiasis in Mid-Anatolia”,  Turk J Gastroenterol, 7, 371, B92, 1996.

D15. MR. Mas, H. Özotuk, S. Nalbant, Y. Baykal, B. Koç, H. Erdem, Ü. Ateşkan, K. Sağlam, F. Kocabalkan, “Investigating Insulin Resistance by Using Hyperinsulinemic Euglisemic Technique in Cirrhotic Patients”,   Turk J Gastroenterol, 7, 407, B100, 1996.

D16. T. Doğru, MR. Mas, S. Nalbant, Y. Baykal, Ü. Ateşkan, L. Yamanel, T. Eyileten, H. Erdem, B. Koç, K. Sağlam, F. Kocabalkan, “CA-125, is a New Marker for the Tuberculous Peritonitis?”,  Turk J Gastroenterol, 7, 488, B118-119, 1996.

D17. MR. Mas, Y. Baykal, S. Nalbant, H. Erdem, H. Özotuk, B. Koç, F. Kocabalkan, C. Kinalp, Ü. Ateşkan, K. Sağlam, “A Case of Splenic Abcess Cased by Salmonella Paratyphi-A, Cured Completely by Percutaneous Drainage”,  Turk J Gastroenterol, 7, 504, B122, 1996.

D18. K. Sağlam, MR. Mas, Ü. Ateşkan, H. Erdem, Y. Baykal, C. Top, M. Kutlu, F. Kocabalkan, “Diabetik Ketoasidozu Presipite Eden Faktörler”, Ulusal Diabet Kongresi ve Insülinin Keşfine Doğru 75. Yıl Sempozyumu, 100, 1995.

D19. MR. Mas,Ü. Ateşkan, S. Nalbant, MT. Ünal, K. Sağlam, F. Kocabalkan, “Semptomatik Safra Kesesi Taşlarının Tedavisinde ESWL (Elektromagnetic Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) ve Adjuvan Oral Litholiz Deneyimlerimiz”, Turk J Gastroenterol 6, P249, 157, 1995.

D20. S. Nalbant, MR. Mas, Ü. Ateşkan, S. Pay, H. Erdem, K. Sağlam, F. Kocabalkan, “Duodenal Ülser ve Hemorajik Erezyonlara Bağlı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarının Kontrolünde Somatostatin ile Omeprazol Tedavisinin Karşılaştırılması”, Turk J Gastroenterol 6, S58, 107, 1995.

D21. Ü. Ateşkan, MR. Mas, S. Nalbant, A. Dinç, K. Sağlam, F. Kocabalkan, “Hepatosit Fonksiyonlarının ESWL Sonrası Kantitatif Hepatobiliyer Sintigrafi İle Değerlendirilmesi” Turk J Gastroenterol 6, P212, 147, 1995.  

D22. MR. Mas, Ü. Ateşkan, A. Dinç,  Ü. Milli, C. Bilgin, K. Sağlam, MT. Ünal, Y. Baykal, N. Karademir, C. Beyan, F. Kocabalkan, “Safra Keselerine Metil Tert Bütil  Eter (MTBE) İnfüzyonu Yapılan Tavşanlarda, Biliyer ve Gastrointestinal Sistemin Akut Doku Yanıtı”, XI. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, S46, 1994.

D23. MR. Mas, Ü. Ateşkan, A. Dinç, Ü. Milli, C. Bilgin, MT. Ünal, K. Dağalp, A. Alper, N. Karaeren, F. Kocabalkan, “Safra Taşı İmplante Edilmiş Köpeklerde Metil Tert Bütil (MTBE)’nin Kolelitolitik ve Biyolojik Etkilerinin Değerlendirilmesi”, XI. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, S45, 1994.

D24. MR. Mas, A. Dinç, Ü. Ateşkan, T. Ünal, K. Sağlam, Y. Baykal, F. Kocabalkan, “Kantitatif Hepatobiliyer Sintigrafi İle, ESWL Sonrası Hepatosit Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi”, XI. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, P325, 1994.

D25. MR. Mas, Ü. Ateşkan, A. Dinç, K. Sağlam, Z. Beyhan, MT. Ünal, S. Erikçi, C. Beyan, F. Kocabalkan, “İnsüline Bağımlı Olmayan Diabetes Mellituslu (NIDDM) Hastalarda, Ultrasonografik Pankreas Boyutları”, XI. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, P302, 1994.

D26. MR. Mas, Ü. Ateşkan, A. Dinç, Z. Beyhan, K. Sağlam, Y. Baykal, S. Erikçi, C. Beyan, S. Nalbant, F. Kocabalkan, “ İnsülin Bağımlı Diabetes Mellituslu (IDDM) Hastalardaki Ultrasonografik Pankreas Anormallikleri”, XI. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, P303, 1994.  

D27. MR. Mas, Ü. Ateşkan, A. Dinç, C. Gönlüşen, T. Ünal, K. Sağlam, B. Cömert, C. Top, F. Kocabalkan, “Semptomatik Safra Taşlı Hastaların Tedavisinde ESWL ve Adjuvan Oral Litolitik Tedavi Deneyimlerimiz”, XI. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, P308, 1994.  

D28. MR. Mas, Ü. Ateşkan, A. Dinç, S. Erikçi, K. Sağlam, MT. Ünal, C. Beyan, M. Eskin, F. Kocabalkan, “ESWL Öncesi ve Sonrasında Safra Kesesi Motilitesinin Değerlendirilmesi”, XI. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, P307, 1994.  

D29. Ü. Ateşkan, MR. Mas, C. Gönlüşen, K. Sağlam, S. Erikçi, MT. Ünal, S. Nalbant, Y. Baykal, C. Beyan, F. Kocabalkan, “Otonom Nöropati Gelişmiş  Diabetik Hastalarda Eritromisinin Safra Kesesi Fonksiyonları Üzerine Etkileri”, XI. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, P310, 1994.

D30. MR. Mas, Ü. Ateşkan, A. Dinç, S. Erikçi, T. Ünal, K. Sağlam, H. Erdem, C. Beyan, F. Kocabalkan, “Safra Taşı Olan Hastalarda, Oral Eritromisin Alımının Safra Kesesi Motilitesi Üzerine Etkisi”, XI. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, P309, 1994.

D31. K. Dağalp, MR. Mas, A. Dinç, Ü. Milli, G. Bilgin, Ü. Ateşkan, C. Gönlüşen, M. Can, A. Alper, T. Ünal, F. Kocabalkan, “Safra Taşı İmplante Edilmiş Köpeklerde MTBE’nin Kolelitolitik ve Biyolojik Etkilerinin Araştırılması (Ön Çalışma)”, X. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 292, 304, 1993.

D32. MR. Mas, A. Dinç, Ü. Ateşkan, S. Karaova, C. Gönlüşen, K. Dağalp, A. Alper, F. Kocabalkan, “Elektromanyetik Litötriptör Kullanarak ESWL Yapılan Kolelitiazis’li 31 Hastanın Sonuçları”, X. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 290, 302, 1993.

 1. Kitap Editörlüğü:

E1. Geriatrik Sendromlar, Editörler: Ü.Ateşkan, MR. Mas, H. Doruk, M. Kutlu, F. Kocabalkan, GATA Basımevi, 2000.

 1. Kitap Bölümleri  :

F1.  Ü. Ateşkan, “Alzheimer Hastalığı Risk Faktörleri” Her Yönü ile Alzheimer Hastalığı, Editör: AT. Işık, 179-210, 2012

F2. Ü.Ateşkan, “Demanstan Nasıl Korunabiliriz” Geriatri Pratiğinde Demans Sendromu, Editörler: AT. Işık, O. Tanrıdağ, 567-589, 2009

F3. Ü. Ateşkan, “Akut Ağrılı Yaşlıya Yaklaşım” Geriatrik Geropsikiyatrik Aciller, Editörler: AT. Işık, E. Eker, 153-171, 2009

F4. Ü. Ateşkan, “Üriner İnkontinans ve Yaşlı” İç Hastalıkları, Editör: Prof. Dr. Çetin EROL, 4703-18, 2008

F5. N. Özcan, Ü. Ateşkan, “Yaşlılık ve Hipertansiyon”, Hipertansiyon, Editör: N. Özcan, 349-368, 2000.

F6. N. Özcan, Ü. Ateşkan,  “Primer Aldosteronizm ve Hipertansiyon”, Hipertansiyon, Editör: N. Özcan, 357-377, 2000.

F7. Ü. Ateşkan, “Üriner İnkontinansın Tanımı, Önemi ve Sınıflandırılması”, Geriatrik Sendromlar, Editörler: Ü.Ateşkan, MR. Mas, H. Doruk, M. Kutlu, F. Kocabalkan, GATA Basımevi, 63-72, 2000.

F8. MR. Mas, Ü. Ateşkan, “Oral Safra Asitleriyle Safra Taşlarının Eritilmesi”, Kolesterol Safra Taşlarının Tıbbi Tedavi Yöntemleri, Editör: MR. Mas, 85-89, 1996.

F9. Ü. Ateşkan, MR. Mas, “Safra Taşı Hastalığının Doğal Seyri ve Tedavi Planlaması”, Kolesterol Safra Taşlarının Tıbbi Tedavi Yöntemleri, Editör: MR. Mas, 79-83, 1996.

Düzenlediği Kongre, Kurs ve Sempozyumlar:

 1. I. Ortadoğu Yaşlanma Kongresi. 15-19 Mart 2006, İstanbul
 1. II. Yaşlı Bakımevi Çalışanları Eğitim Kursu. 09-11 Ocak 2004, Bolu
 1. I. Yaşlı Bakımevi Çalışanları Eğitim Kursu. 21-23 Mart 2003, Ankara
 1. II. Ulusal Geriatri Kongresi. 20-24 Ekim 2003, Antalya.
 1. Yaşlanan Adam ve Androlojik Sorunları Sempozyumu. 07 Mart 2003, GATA, Ankara.
 1. I. Ulusal Geriatri Kongresi. 30 Ekim- 03 Kasım 2002, Antalya.
 1. Geriatri Sempozyumu 2000 “Geriatrik Sendromlar” 19-20 Ekim 2000, GATA, Ankara.

Konuşmacı Olarak Davet Edildiği Kongreler / Sempozyumlar:

 1. V. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: “Geriatrik yaş grubunda kas-iskelet ve ürogenital sistemdeki fizyolojik değişiklikler”, 26-30 Eylül 2003, Antalya.
 1. Pratisyen Hekim Bölgesel Eğitim Günleri. “I. Basamakta geriatrik problemlere genel yaklaşım” 23-25 Mayıs 2003, Ankara.
 1. Acil İç Hastalıkları Sempozyumu. “Geriatrik Aciller” 20-21 Mayıs 2003, GATA,Ankara.
 1. I. Yaşlı Bakımevi Çalışanları Eğitim Kursu. “Yaşlının çok yönlü değerlendirilmesi- Multidisipliner yaklaşım” 21-23 Mart 2003, Ankara.
 1. I. Yaşlı Bakımevi Çalışanları Eğitim Kursu. “Üriner inkontinans” 21-23 Mart 2003, Ankara.
 1. Yaşlanan Adam ve Androlojik Sorunları Sempozyumu. “Yaşlanma ve Yaşlılık Dönemi Geriatrik Perspektif” 07 Mart 2003, GATA, Ankara.
 2. I. Ulusal Geriatri Kongresi. “Geriatride Multidisipliner Yaklaşım” 30 Ekim-03 Kasım 2002, Antalya.
 3. I. Ulusal Geriatri Kongresi. “Türkiye’de Geriatrik Uygulamalar ve Hedefler” 30 Ekim-03 Kasım 2002, Antalya.
 1. IV. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. “Yaşlıya verilen hastane hizmetinin kalite göstergesi olarak deliryum” 25-29 Eylül 2002, Antalya.
 1. IV. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. “Geriatrik Vaka Takdimleri” 25-29 Eylül 2002, Antalya.
 1. III. İç Hastalıkları Günleri. Yaşlı Hastalarda Akut Karın Ağrısına Yaklaşım” 10-12 Nisan 2002, GATA, Ankara.
 1. III. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. Geriatrik Üriner İnkontinans” 26-30 Eylül 2001, Antalya.
 1. Hastaların Ameliyat Sürecinde Değerlendirilmesi Sempozyumu. “Geriatrik Hastaların Perioperatif Değerlendirilmesi” 04 Nisan 2001, GATA, Ankara.
 1. II. İç Hastalıkları Günleri. “Yaşlı Hastalarda Deliryum” 01-04 Mayıs 2001, GATA, Ankara.
 1. Geriatri Sempozyumu 2000 “Geriatrik Sendromlar”. “Üriner inkontinansın tanımı, önemi ve sınıflandırılması” 19-20 Ekim 2000.
 1. Geriatride Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu. “Geriatrik Rehabilitasyonda Ekip Yaklaşımı” 25-26 Mayıs 2000.