Deva Tıp Merkezi

Anlaşmalı Kurumlarımızı Görüntülemek için Tıklayın

 • Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK)

 • Eğitim Bir-Sen

 • Kamu Sen

 • Adalet Bakanlığı

 • İller Bankası

 • Hayat Koleji

 • Süleymaniye Eğitim Kurumları

  Hazine ve Maliye Bakanlığı

  – Başhukuk Müşavirliği ve Muhakeme Genel Müdürlüğü
  – Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
  – Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğü
  – Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı
  – Personel Genel Müdürlüğü
  – Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
  – Strateji Geliştirme Başkanlığı
  – Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
  – Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
  – Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
  – Özel Kalem Müdürlüğü
  – Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü
  – Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
  – Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü
  – Sigortacılık Genel Müdürlüğü
  – Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı
  – Gelir İderesi Başkanlığı
  – Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
  – Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
  – Kamu İhale Kurumu Başkanlığı
  – Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü